K vsebini

Kaj lahko naredi šola?

Preventivni program proti spletnemu nadlegovanju.

Ta preventivni program naj bi vseboval naslednje komponente:

 • Digitalne kompetence, senzibiliziranje
  • Kritična refleksija uporabe medijev
  • Več zaščitnih ukrepov pri obnašanju na spletu
  • Izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev
  • Temi nadlegovanje in spletno nadlegovanje morata biti del učnega načrta
  • Informiranje in sodelovanje s starši
 • Sogovorniki
  • Vzpostavljanje zaupanja, da bi v primeru spletnega nadlegovanja lažje in hitreje našli sogovornike
 • Socialne in čustvene kompetence
  • Podpora pri razvoju socialnih in čustvenih kompetenc
  • Zdravstvena vzgoja

Šole naj upoštevajo naslednje zaščitne ukrepe v zvezi s spletnim nadlegovanjem:

 • Znanja
  • O kompetencah pri ravnanju z mediji (varnost na internetu in obnašanje na spletu)
  • O oblikah, posledicah, dometu kot tudi o možnih protiukrepih in strategijah reševanja spletnega nadlegovanja ob pomoči šole in domačega okollja
 • Okolje
  • Pozitivno šolsko okolje, opora v družini in družbena podpora prijateljev
  • Odprte možnosti razprave z učitelji, starši in prijatelji
 • Sposobnosti
  • Dovolj socialnih in čustvenih kompetenc (samoovladovanje, občutek lastne vrednosti, prevzemanje odgovornosti, empatija, samozavest, spoštljivo obnašanje do drugih)

Vsebinske in čustvene smernice pri tem naj bodo:

 • Z mladostniki obdelati "pravila": kaj lahko storim, če me nadlegujejo?
 • Izboljšanje vzdušja v razredu
 • Naučiti se medsebojnega spoštovanja
 • Krepitev samozavesti
 • Izboljšanje empatije
 • Krepitev občutka za skupnost
Na začetek