Zpět na obsah

Co mohou udělat školy?

Preventivní program proti kyberšikaně.

Tento program by měl obsahovat následující složky:

 • digitální kompetence, senzibilizace
  • kritické uvažování o používání nových médií
  • účinnější bezpečnostní opatření pro chování v online prostoru
  • další vzdělávání učitelů a vychovatelů
  • zařazení tématu šikana-kyberšikana do učebního plánu
  • informování rodičů a spolupráce s nimi
 • Kontaktní osoby
  • Vybudovat důvěru, aby bylo v případě kyberšikanování snadnější najít včas člověka, který může pomoci
 • Sociálně-emocionální kompetence
  • Posilování sociálních a emocionálních dovedností
  • Zdravotní výchova

Školy by měly zohlednit tyto faktory prevence kyberšikanování:

 • Znalosti
  • o digitálních kompetencích (bezpečnost na internetu a chování v online prostoru)
  • o formách, dosahu, následcích a také protiopatřeních a strategiích zvládání kybernetické šikany ze strany škol a domácího prostředí
 • Okolí
  • Pozitivní školní prostředí, podpora rodiny a sociální podpora od přátel
  • Možnosti otevřené diskuse s učiteli, rodiči a přáteli
 • Dovednosti
  • Dostatečně rozvinuté sociálně-emocionální dovednosti (sebekontrola, pocit sebevědomí, perspektivy, empatie, zacházení s ostatními s respektem)

Neměly by chybět obsahové a emocionální pokyny:

 • Vypracovat spolu se žáky "zásady": Co mohu dělat, pokud mě někdo šikanuje.
 • Zlepšit prostředí ve třídě
 • Učit úctě k ostatním
 • Posílit sebevědomí
 • Zvýšit empatii
 • Posílit pocit sounáležitosti
Zpět na začátek