Στο περιεχόμενο

Τι μπορούν να κάνουν τα σχολεία;

Πρόγραμμα πρόληψης κατά του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο.

Αυτό το πρόγραμμα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση των μαθητών
  • Κριτική αντιμετώπιση στη χρήση των μέσων ενημέρωσης
  • Ισχυρότερα μέτρα ασφαλείας για την διαδικτυακή συμπεριφορά
  • Ειδική κατάρτιση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών
  • Εισαγωγή στο θέμα «Εκφοβισμού - cyberbullying» στο πρόγραμμα σπουδών
  • Πληροφορίες και συνεργασία με τους γονείς
 • Επικοινωνία
  • Δημιουργία εμπιστοσύνης, για ευκολότερη και έγκαιρη επαφή με το θύμα σε περίπτωση περιστατικού εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο
 • Κοινωνικό-συναισθηματικές ικανότητες
  • Προβολή κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων
  • Υγιής εκπαίδευση

Τα σχολεία πρέπει να πάρουν τις παρακάτω προστατευτικές ενέργειες, σε περίπτωση Διαδικτυακής Παρενόχλησης.

 • Γνώσεις
  • Σχετικά με τις ικανότητες των μέσων (Διαδικτυακή Ασφάλεια και Διαδικτυακή Συμπεριφορά)
  • Σχετικά με τις μορφές, την έκταση, τα αποτελέσματα και επίσης τις πιθανές ρυθμίσεις και τις στρατηγικές αντίδρασής ενάντια στην Διαδικτυακή Παρενόχληση στο σχολείο και το περιβάλλον του σπιτιού.
 • Περιβάλλον
  • Θετικό σχολικό περιβάλλον, υποστηριζόμενο από την οικογένεια, την κοινωνία και τους φίλους
  • Ανοιχτές συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, γονείς και φίλους
 • Δεξιότητες
  • Ικανοποιητικοί κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι (αυτόέλεγχος, αυτοεκτίμηση, σωστή αντιμετώπιση, αυτόπεποίθηση, αντιμετώπιση με σεβασμό στους άλλους)

Οι ακόλουθες καθοδηγιτικές και συναισθηματικές αρχές πρέπει να υπάρχουν:

 • Ανάπτυξη κανόνων με τους μαθητές: Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που δεχτώ Παρενόχληση.
 • Βελτίωση της ατμόσφαιρας της τάξης
 • Εκτίμηση για κάθε άλλη γνώση
 • Μετριάζοντας την αυτοπεποίθηση
 • Άυξηση της κατανόησης
 • Ενισχύω το κοινωνικό αίσθημα
Επιστροφή στην αρχή