Späť na obsah

Čo môžu urobiť školy?

Preventívny program proti kyberšikane.

Tento program by mal obsahovať nasledovné zložky:

 • digitálne kompetencie, senzibilizácia
  • kritické uvažovanie o používaní nových médií
  • účinnejšie bezpečnostné opatrenia pre správanie v online priestore
  • ďalšie vzdelávanie učiteľov a vychovávateľov
  • zaradenie témy šikana-kyberšikana do učebného plánu
  • informovanie a spolupráca s rodičmi
 • Kontaktné osoby
  • Vybudovať dôveru, aby bolo v prípade kyberšikany ľahšie nájsť včas človeka, ktorý môže pomôcť
 • Sociálno-emocionálne kompetencie
  • Posilňovanie sociálnych a emocionálnych zručností
  • Zdravotná výchova

Školy by mali zohľadniť nasledovné faktory prevencie kyberšikany:

 • Vedomosti
  • o digitálnych kompetenciách (bezpečnosť na internete a správanie v online priestore)
  • o formách, dosahu, následkoch, ako aj protiopatreniach a stratégiách zvládania kyberšikany zo strany školy a domáceho prostredia
 • Okolie
  • Pozitívne školské prostredie, rodinná podpora a sociálna podpora od priateľov
  • Možnosti otvorenej diskusie s učiteľmi, rodičmi a priateľmi
 • Zručnosti
  • Dostatočné sociálno-emocionálne zručnosti (sebakontrola, pocit sebavedomia, perspektívy, empatia, zaobchádzanie s ostatnými s rešpektom)

Nemali by chýbať obsahové a emocionálne usmernenia:

 • Vypracovať spolu so žiakmi "pravidlá": Čo môžem robiť, ak ma niekto šikanuje.
 • Zlepšiť prostredie v triede
 • Učiť úcte k ostatným
 • Posilniť sebavedomie
 • Zvýšiť empatiu
 • Posilniť pocit spolupatričnosti
Späť na začiatok