Към съдържанието

Какво могат да направят училищата?

Превантивна програма срещу кибертормоза.

Тази превантивна програма трябва да съдържа следните компоненти:

 • Дигитални компетентности, Сенсибилизация
  • Критичност при използването на медиите
  • По-строги мерки за безопасност относно поведението онлайн
  • Допълнителна квалификация на учителите и възпитателите
  • Тема "Тормоз-кибертормоз" в учебния план
  • Информация и съвместна работа с родителите
 • Лице за контакти
  • Създаване на база на доверие, за да се намерят по-лесно и по-навреме лица за контакти при случай на кибертормоз
 • Социално-емоционални компетентности
  • Насърчаване на социални и емоционални умения
  • Здравно образование

Училищата трябва да вземат предвид следните защитни фактори за кибертормоз:

 • Знания
  • за медийна компетентност (сигурност в интернет и онлайн поведение)
  • за форми, обхват, въздействия, както и възможни мерки за противодействие и стратегии за справяне с кибертормоза от страна на училището и на домашната среда.
 • Околна среда
  • Позитивна училищна среда, семейна подкрепа и социална поддръжка от приятели
  • Възможности за отворени дискусии с учители, родители и приятели
 • Способности / умения
  • Достатъчни социално-емоционални компетентности (самоконтрол, самоуважение, поемане на отговорност за бъдещето, емпатия, самоувереност, респектиращи взаимоотношения)

Съдържателните и емоционални насоки при това трябва да бъдат:

 • Изработване на правила с младежите: Какво мога да направя, когато съм тормозен.
 • Подобряване на климата в класа
 • Учене на уважение един към друг
 • Укрепване на самоувереността
 • Повишаване на съпричастността
 • Засилване на чувството за общност
Back to top