K vsebini

Kako lahko prepoznamo spletno nasilje?

Odrasli (učitelji in starši) pogosto težko prepoznajo, kdaj je otrok žrtev spletnega nasilja. Zato jim lahko predvsem priporočimo, da so pozorni in se pri pojavi utemeljenega suma s prizadetim iskreno pogovorijo.

Za učitelja je lahko eden od opozorilnih znakov poslabšanje vzdušja v razredu ali pa nenadna prekinitev prijateljskih vezi. Neredko gre za osebe, ki so si bile nekoč blizu in so na primer zaradi nekega prepira postale storilci. Ti poznajo veliko osebnih podrobnosti iz življenja prizadetega, imajo žrtvine fotografije ali videoposnetke, ki jih lahko po anonimni poti razširjajo. Tudi osamitev posameznih učencev je lahko znak spletnega nadlegovanja. Zaradi tega je potrebno poleg učinkov, navedenih pod točko 3, paziti tudi na naslednje stvari, ki izstopajo:

  • Umikanje (notranje in zunanje)
  • Upad storilnosti
  • Problemi s koncentracijo
  • Motnje spanja
  • Izogibanje
  • Izolacija - osamitev v času odmora, pri skupinskem delu ali pri športnih aktivnostih
  • Izogibanje, kadar se razpravlja o problemih v razredu
  • Izostajanje iz šole vse do odklanjanja obiskovanja šole
Na začetek