Zpět na obsah

Jak odhalím kyberšikanu?

Pro dospělé (učitele a rodiče) není často lehké rozpoznat, že je dítě obětí kyberšikany. Můžeme jim doporučit především to, aby byli pozorní a při konkrétním podezření si s dítětem otevřeně promluvili.

Pro učitele může být varovným signálem to, že se atmosféra ve třídě zhoršila nebo se najednou rozpadly přátelství. Nezřídka jsou to právě bývalí blízcí přátelé, z nichž se např. po hádce stanou agresoři. Právě oni vědí hodně ze soukromého života oběti, vlastní její fotografie či videa, které mohou anonymně šířit. Vyčlenění jednotlivých žáků z kolektivu může také poukazovat na šikanování. Proto je třeba všímat si vedle následků uvedených v bodě 3 i tyto nápadné znaky:

  • uzavření (vnitřní i vnější)
  • pokles výkonu
  • problém se soustředěním
  • poruchy spánku
  • vyhýbavé chování
  • izolovanost - vyčlenění od ostatních přes přestávky, při skupinových pracích nebo sportu
  • uhýbání, když přijde řeč na třídní problémy
  • absence, dokonce záškoláctví
Zpět na začátek