Към съдържанието

Как мога да разпозная кибертормоза?

За възрастните (учители и родители) понякога е трудно да разпознаят, кога едно дете е жертва на кибертормоз. Тук можем да дадем важна препоръка: да се подхожда внимателно и при наличието на конкретно подозрение да се говори открито с жертвата.

За учителите предупредителен знак може да бъде, когато климата в класа се влоши или се разрушат неочаквано приятелства. Нерядко това са формално близки лица, които например заради един спор стават извършители. Те познават много интимни детайли на жертвата, разполагат със снимки или видео на жертвата и могат по анонимен път да ги разпространяват целенасочено. Също изолацията на отделни ученици може да бъде доказателство за кибертормоз. Тук наред със споменатите в точка 3 въздействия, трябва да се обърне внимание на следните отклонения:

  • оттегляне / изолиране (вътрешно и външно)
  • намалена производителност
  • проблеми с концентрацията
  • нарушения в съня
  • поведение на избягване
  • изолация - в междучасията, при работата в групи или по време на спорт
  • неучастие, когато се дискутират проблеми на класа
  • чести отсъствия, та дори кръшкане
Back to top