Späť na obsah

Ako odhalím kyberšikanu?

Pre dospelých (učiteľov a rodičov) je často ťažké rozpoznať, že je dieťa obeťou kyberšikany. Tu im môžeme odporučiť predovšetkým to, aby boli všímaví a pri konkrétnom podozrení sa s dieťaťom otvorene porozprávali.

Pre učiteľa môže byť varovným signálom to, že sa atmosféra v triede zhoršila alebo sa zrazu rozpadli priateľstvá. Nezriedka sú to práve bývalí blízki priatelia, z ktorých sa napr. po hádke stanú agresori. Práve oni poznajú veľa súkromných vecí zo života obete, majú jej fotografie či videá, ktoré môžu anonymne šíriť. Vyčlenenie jednotlivých žiakov môže tiež poukazovať na šikanu. Preto je potrebné všímať si popri následkoch vymenovaných v bode 3 aj tieto nápadné znaky:

  • utiahnutosť (vnútorná aj vonkajšia)
  • pokles výkonu
  • problémy sústrediť sa
  • poruchy spánku
  • vyhýbavé správanie
  • izolovanosť - vyčlenenie od ostatných cez prestávky, pri skupinových prácach alebo športe
  • vyhýbavosť, keď príde reč na triedne problémy
  • absencie, až záškoláctvo
Späť na začiatok