Στο περιεχόμενο

Πως μπορώ να αναγνωρίσω την Διαδικτυακή Παρενόχληση;

Για τους ενήλικες (γονείς και δάσκαλοι) είναι συχνά δύσκολο να αναγνωρίσουν πότε ένα παιδί είναι θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού. Για το λόγο αυτό τους συστήνουμε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ανταποκριθούν άμεσα σε κάθε υπόνοια εκφοβισμού του μαθητή ή του παιδιού τους.

Για τους εκπαιδευτικούς, μια ένδειξη εκφοβισμού στη τάξη τους μπορεί είναι ένα κλίμα επιδείνωσης των σχέσεων ματαξύ των συμμαθητών και το σπάσημο δεσμών φιλίας, ενέργειες που οδηγούν στον αποκλεισμό των θυμάτων

  • Εσωτερικές και εξωτερικές ενδείξεις
  • Μείωση των σχολικών επιδόσεων
  • Προβλήματα Συγκέντρωσης
  • Αΰπνία
  • Συμπεριφορά που οδηγεί στην απομόνωση
  • Απομόνωση ή αποκλεισμός από ομαδικές εκδηλώσεις (διαλείματα, ομαδικές εργασίες, αθλητικές εκδηλώσεις)
  • Αποφυγή συμμετοχής όταν συζητούνται προβλήματα της τάξης
  • Αδικαιολόγητες απουσίες, μέχρι σκασιαρχείο
Επιστροφή στην αρχή