Späť na obsah

Príčiny, motívy a spúšťače

Spúšťače a motívy pre kyberšikanu bývajú rôzne. Ich korene často siahajú ďalej do minulosti alebo bývajú prejavom narušenej komunikácie a nedostatku empatie.

 • uvoľnenie napätia (ventil pre potláčanú agresivitu)
 • uznanie (Pozadie: nedostatok pozornosti doma - od svojich blízkych)
 • závisť (Môžu tu hrať rolu aj sociálne rozdiely)
 • demonštrácia moci (Pozadie: mladí často vo svojich rodinách zažívajú, že rodičia používajú moc - väčšinou spolu s násilím)
 • strach (strach zo zlyhania alebo strach, že sa páchateľ sám môže stať obeťou)
 • nuda (žiadne možnosti trávenia voľného času - nízka schopnosť zvládať stres)
 • posilnenie pocitu spolupatričnosti (Potreba niekam patriť - "spolu sme silní" - môže mať aj negatívne dôsledky. Skupina sa zomkne štýlom "všetci proti jednému" a vytvorí na internete šikanovaciu skupinu.)
 • interkultúrne konflikty (Šikanu môžu vyprovokovať aj konflikty medzi rôznymi národnosťami alebo etnickými skupinami (napr. jezídi - šiiti) v rámci jednej triedy alebo školy.)
 • konflikty v triednom kolektíve (ani mimo triedy nie sú "bifľoši" chránení pred výsmechom ostatných)
 • menia sa priateľstvá (z pôvodne najlepších kamarátov sa stanú rivali - alebo sa rozpadnú vzťahy)
 • zmeny v triednom kolektíve (noví spolužiaci, nové zloženie triedy)
 • neželané zverejňovanie osobných informácií (deti a dospievajúci si často neuvedomujú, aké dôsledky má ich konanie. Niektorí zverejňujú cudzie osobné údaje či intímne fotografie/videá, ktoré by mali radšej ostať skryté, bez akýchkoľvek zlých úmyslov)
Späť na začiatok