Zpět na obsah

Příčiny, motivy a spouštěče

Spouštěče a motivy pro kyberšikanu bývají různorodé. Jejich kořeny často sahají dále do minulosti nebo bývají projevem narušené komunikace a nedostatku empatie.

 • uvolnění napětí (ventil pro potlačovanou agresivitu)
 • uznání (Pozadí: nedostatek pozornosti doma - od svých blízkých)
 • závist (Mohou zde sehrát roli i sociální rozdíly)
 • demonstrace moci (unübersetzt Pozadí: mladí často ve svých rodinách zažívají, že rodiče používají moc - většinou společne s násilím)
 • strach (strach ze selhání nebo strach, že se pachatel sám může stát obětí)
 • nuda (žádné možnosti, jak trávit volný čas - nízká schopnost zvládat stres)
 • posílení pocitu sounáležitosti (Potřeba někam patřit - "společně jsme silní" - může mít i negativní důsledky. Skupina se semkne stylem "všichni proti jednomu" a vytvoří na internetu šikanujíci skupinu.)
 • interkulturní konflikty (Šikanu mohou vyprovokovat i konflikty mezi různými národnostmi nebo etnickými skupinami (např. jezídové - šíité) v rámci jedné třídy nebo školy.)
 • konflikty v třídním kolektivu (ani mimo třídy nejsou "šprti" chráněni před výsměchem ostatních)
 • mění se přátelství (z původně nejlepších kamarádů se stanou rivalové - nebo se rozpadnou vztahy)
 • změny v třídním kolektivu (noví spolužáci, nové složení třídy)
 • nechtěné zveřejňování osobních informací (děti a dospívající si často neuvědomují, jaké důsledky má jejich jednání. Někteří zveřejňují cizí osobní údaje či intimní fotografie / videa, které by měli raději zůstat skryté, bez jakýchkoli zlých úmyslů)
Zpět na začátek