Към съдържанието

Причини/мотиви/прояви

Причините и мотивите за кибертормоз могат да бъдат най-разнообразни. Често те се разглеждат в контекста на по-дълга история или са израз на нарушена комуникация и липса на съпричастност.

 • Отхвърляне (изход за насъбрана агресия)
 • Необходимост от признаване (Първопричина: Липсващо внимание в къщи - от страна на обгрижващите лица)
 • Завист (Тук социалното обкръжение също може да изиграе роля)
 • Демонстрация на власт (Първопричина: Често младите хора преживяват в техните семейства проява на власт от страна на родителите - най-често със сила )
 • Страх (страх от провал или да не стане сам жертва на тормоз)
 • Скука (незапълнени възможности за свободното време - ограничена способност за преодоляване на стреса )
 • Засилване на чувството за общност (Нуждата от принадлежност за съжаление понякога се изживява негативно под мотото "Заедно сме силни" - когато като група се обединяват като "Всички срещу един" и образуват група за тормоз в мрежата )
 • Междукултурни конфликти (Причини за кибертормоз могат да бъдат също конфликти между различни националности или народностни групи (язиди-шиити), напр. в рамките на един клас или в училище)
 • Конфликти в класната общност („Зубрачите“ не са пощадени дори и извън класната стая)
 • Приятелствата се променят (изведнъж най-добри приятелки стават съперници - или отношенията се развалят)
 • Класните общности се променят (нови съученици, нов клас)
 • Нежелано публикуване на лична информация (Децата и младежите често не знаят за последиците от техните действия. Някои от тях публикуват лични данни или интимни снимки / клипове на други хора, които е по-добре да останат скрити в чекмеджето, без да имат злонамерени скрити мотиви за това)
Back to top