Στο περιεχόμενο

Αιτίες/ αφορμές/ λόγοι

Οι αιτίες και τα κίνητρα για παρενόχληση στον κυβερνοχώρο μπορεί να είναι διαφορετικές. Συχνά μπορεί να δει κανείς πίσω από την παρενόχληση έλλειψη εμπάθειας, έκφραση μιας διαταραγμένης δυνατότητας επικοινωνίας και την έλλειψη αισθήματος ευθύνης.

 • Ανακούφιση (Βαλβίδα εκτόνωσης σε υπάρχουσα επιθετικότητα)
 • Αναγνώριση (Αιτίες: Έλλειψη προσοχής στο σπίτι από σημαντικά πρόσωπα που φροντίζούν )
 • Ζήλεια (Εδώ μπορούν να παίξουν ρόλο κοινωνικές διαφορές)
 • Επίδειξη δύναμης (Αιτίες: Νέοι άνθρωποι συχνά αποκτούν εμπείρία σ' αυτό από τους γονείς τους, πολύ συχνά με βίαιο τρόπο )
 • Φόβος (Ο φόβος της αποτυχίας ή ο φόβος της απόρριψης)
 • Πλήξη (δεν υπάρχουν πιθανότητες για ελεύθερες δραστηριότητες, λίγες ευκαιρίες για να διαχειριστείς το άγχος )
 • Ενίσχυση της αίσθησης της κοινοτικής συμπεριφοράς (Δυστυχώς, μερικές φορές, η ανάγκη ν' ανήκεις σε μια κοινωνική ομάδα είναι αρνητική εμπειρία: Το «Μαζί είμαστε δυνατοί» γίνεται «Όλοι εναντίον ενός» και η ομάδα χτίζει μια συμπεριφορά Παρενόχλησης στο Διαδίκτυο )
 • Διαπολιτισμικές Συγκρούσεις (Οι λόγοι για την Διαδικτυακή Παρενόχληση θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνουν συγκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικές εθνικότητες ή θρησκευτικές ομάδες (π.χ. Καθολικούς και Προτεστάντες), π.χ. σε μια τάξη ή σ' ένα σχολείο )
 • Συγκρούσεις που οφείλονται σε διαφορετικές συμπεριφορές στη τάξη («Σπασίκλες» δεν είναι αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους ακόμη και έξω από την τάξη τους.)
 • Αλλαγή στις φιλικές σχέσεις (παλιοί καλοί φίλοι γίνονται εχθροί ή οι σχέσεις διαλύονται)
 • Αλλαγή στη Κοινωνική σύνθεση (νέοι συμμαθητές, νέα ταξική σύνθεση)
 • Ανεπιθύμητη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών (φωτογραφίες, βίντεο κλπ.) άλλων ατόμων (Παιδιά ή νέοι δεν είχαν κακόβουλη πρόθεση και συχνά δεν γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ενέργεις τους αυτές σε άλλους ανθρώπους)
Επιστροφή στην αρχή