K vsebini

Za socialne pedagoge in mladinske delavce

Igra vlog

  • otroci in mladi do 12 let
  • organizacije za otroke in mladino, mladinski centri, šole
  • 2-3 ure
  • Velik prostor/ aula ali podobno, kjer je na voljo dovolj prostora za izvedbo igre vlog (sodna obravnava/konferenca) in stoli postavljeni v krogu oziroma v vrstah. →Poleg tega naj bo to prostor, ki zagotavlja zasebnost in nemoteno izvedbo dejavnosti.

Online

Zbirka idej

  • otroci in mladi od 12 let naprej (šolarji, pripravniki, brezposelni mladi)
  • prostor primeren za individualne pogovore, računalnik z dostopom do interneta, prijetna atmosfera za pogovor (pijača, stoli)

Online

Napotki za razgovor

  • otroci in mladi od 12 let naprej (šolarji, pripravniki, brezposelni mladi)
  • največ 60 minut
  • prostor primeren za individualne pogovore, računalnik z dostopom do interneta, prijetna atmosfera za pogovor (pijača, stoli)

Online

Na začetek