Στο περιεχόμενο

Στην καθημερινότητα της κοινωνικής εργασίας

Παιχνίδι ρόλων

  • παιδιά και εφήβους από 12 ετών.
  • Εγκαταστάσεις για παιδιά και νέους, συναντήσεις αναψυχής, σχολεία.
  • 2-3 ώρες
  • Μια μεγάλη αίθουσα/ ένα αμφιθέατρο ή κάτι παρεμφερές με αρκετό χώρο για την πραγματοποίηση Role Playing (μια δίκη/ ένα συνέδριο) και ένας κύκλος από καρέκλες ή μια σειρά καρέκλες. →Πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι πρόκειται για έναν χώρο, όπου κανένας ανεπιθύμητος δεν θα εμφανιστεί ή δεν θα ενοχλήσει.

Online

Πλαίσιο ιδέων

  • παιδιά και εφήβους από 12 ετών (μαθητές, εκπαιδευόμενοι, νέοι που ψάχνουν για δουλειά)
  • κατάλληλοι χώροι για συζητήσεις, πρόσβαση στο διαδίκτυο με υποστήριξη, ατμόσφαιρα δημιουργίας και επικοινωνίας (αναψυκτικά, εξοπλισμός)

Online

Οδηγός Συνέντευξης

  • παιδιά και εφήβους από 12 ετών (μαθητές, εκπαιδευόμενοι, νέοι που ψάχνουν για δουλειά)
  • το μέγιστο όριο ανά ομιλία
  • κατάλληλοι χώροι για συζητήσεις, πρόσβαση στο διαδίκτυο με υποστήριξη, ατμόσφαιρα δημιουργίας και επικοινωνίας (αναψυκτικά, εξοπλισμός)

Online

Επιστροφή στην αρχή