Към съдържанието

В ежедневието на социалната работа

Ролева игра

  • Деца и младежи след 12 години
  • Детски и младежки организации, места за срещи в свободното време, училища
  • 2-3 часа
  • Голяма зала/ аула или подобно място с достатъчна площ за провеждане на ролева игра (Съдебно заседание/Конференция) и кръг от столове, респ.столове в редици. →Това би трябвало да е зала, в която е гарантирано, че никой "нежелан" няма да наблюдава или да пречи.

Онлайн

Депо идеи

  • Деца и младежи след 12 години (ученици, обучаващи се, младежи, търсещи работа)
  • Обособени помещения за индивидуални разговори, компютърен достъп до интернет/среда за подпомагане, създаване на атмосфера за разговор (напитки, съоръжения)

Онлайн

Насоки за разговор

  • Деца и младежи след 12 години (ученици, обучаващи се, младежи, търсещи работа)
  • Макс. 60 минути за разговор
  • Обособени помещения за индивидуални разговори, компютърен достъп до интернет/среда за подпомагане, създаване на атмосфера за разговор (напитки, съоръжения)

Онлайн

Back to top