Späť na obsah

Sociálna práca

Hranie rolí

  • deti a mládež od 12 rokov
  • detské a mládežnícke zariadenia, voľnočasové podujatia, školy
  • 2-3 hodiny
  • Veľký priestor (aula a pod.) s dostatkom priestoru na hranie rolí (súdne pojednávanie / konferencia) a stoličky usporiadané do kruhu, príp. do radov. → Navyše by malo ísť o taký priestor, ktorý zaistí, že sa nebude prizerať, ani nebude účastníkov rušiť žiadne neželané publikum.

Online

Námety

  • deti a mládež od 12 rokov (žiaci, študenti, mladí hľadajúci prácu)
  • vhodné priestory na súkromné rozhovory, počítač s prístupom na internet, vytvorenie atmosféry na rozhovor (nápoje, zariadenie)

Online

Ako správne viesť rozhovor

  • deti a mládež od 12 rokov (žiaci, študenti, mladí hľadajúci prácu)
  • max. 60 minút na rozhovor
  • vhodné priestory na súkromné rozhovory, počítač s prístupom na internet, vytvorenie atmosféry na rozhovor (nápoje, zariadenie)

Online

Späť na začiatok