Späť na obsah

Pravidlá správania pri kyberšikane

  • Zachovaj pokoj: nenechaj sa zneistiť pochybnosťami! Si skvelý taký, aký si.
  • Zablokuj tých, ktorí ťa obťažujú: väčšina prevádzkovateľov stránok ti ponúka možnosť zablokovať si vo svojich nastaveniach ľudí, ktorí ťa obťažujú. Tí sa s tebou už potom nemôžu kontaktovať.
  • Neodpovedaj: neodpovedaj na správy, ktoré ťa obťažujú. Pretože keď odpovieš, útočník sa cíti podporený vo svojom správaní a všetko sa pravdepodobne ešte zhorší.
  • Zabezpeč dôkazy: ukladaj si všetok obsah, ktorým ťa útočník uráža, či už ide o obrázky, videá alebo správy. Neskôr nimi budeš môcť dokázať, čo sa stalo. Slúžia ako dôkazový materiál.
  • Rozprávaj o tom: keď ťa niečo trápi, obráť sa na niekoho, kto ti môže pomôcť, napr. na svojich rodičov, učiteľov alebo priateľov, ktorým dôveruješ.
  • Nahlás problémy: nenechaj to len tak. Nahlás problém prevádzkovateľom webstránky alebo polícii, ak by mohlo ísť o niečo protizákonné.
  • Zastaň sa obete: ak uvidíš, že je niekto šikanovaný, pomôž mu! Nahlás útočníka, pretože keď ten uvidí, že obeť nie je sama, obyčajne so šikanou veľmi rýchlo prestane.
  • Chráň si svoje súkromie: dávaj pozor, čo zverejňuješ na internete. Osobné údaje, ako je adresa, e-mail a telefónne číslo, môže niekto na internete rýchlo zneužiť proti tebe.
  • Poznaj svoje práva: nikto nesmie tvoje fotografie či videá dávať na internet a už vôbec nie ťa prostredníctvom nich zosmiešňovať alebo urážať. Ak je kyberšikanovanie závažné, môže mať pre páchateľa právne dôsledky.
  • Dôveruj si: je dôležité, aby si si veril. Nenechaj sa nikým šikanovať a ani ty nikoho nešikanuj.
Späť na začiatok