Zpět na obsah

Pravidla chování při kyberšikaně

  • Zachovej klid: nenech se znejistit pochybnostmi! Jsi skvělý takový, jaký jsi.
  • Zablokuj všechny, kteří tě obtěžují: většina provozovatelů stránek ti nabízí možnost zablokovat si ve svých nastaveních lidi, kteří tě obtěžují. Ti se s tebou pak již nemohou spojit.
  • Neodpovídej: neodpovídej na zprávy, které tě obtěžují. Protože když odpovíš, útočník se cítí podpořen ve svém chování a vše se pravděpodobně ještě zhorší.
  • Zajisti důkazy: ukládej si veškerý obsah, kterým tě útočník uráží, ať už jde o obrázky, videa nebo zprávy. Později nimi budeš moci dokázat, co se stalo. Slouží jako důkazní materiál.
  • Mluv o tom: když tě něco trápí, obrať se na někoho, kdo ti může pomoci, např. na své rodiče, učitele nebo přátele, kterým důvěřuješ.
  • Nahlaš problémy: nenech to jen tak. Nahlaš problém provozovatelům webové stránky anebo policii, pokud by mohlo jít o něco protizákonné.
  • Zastaň se oběti: pokud vidíš, že je někdo šikanován, pomoz mu! Nahlaš útočníka, protože když ten uvidí, že oběť není sama, obyčejně se šikanou velmi rychle přestane.
  • Chraň si své soukromí: dávej pozor na to, co zveřejníš na internetu. Osobní údaje, jako je adresa, e-mail a telefonní číslo, může někdo na internetu rychle zneužít proti tobě.
  • Poznej své práva: nikdo nesmí tvé fotografie nebo videa dávat na internet a už vůbec ne tě prostřednictvím nich zesměšňovat nebo urážet. Pokud jde o závažný případ, může mít kyberšikanování pro pachatele právní důsledky.
  • Důvěřuj si: je důležité, aby sis věřil. Nenech se nikým šikanovat a ani ty nikoho nešikanuj.
Zpět na začátek