Späť na obsah

O portáli

Mnohojazyčný portál cyberhelp.eu je výsledkom dvoch európskych projektov, ktoré majú osloviť rôzne cieľové skupiny.

Pomoc pre pedagógov

V rámci projektu “Kyberšikana - pozrime sa na to” (2012 - 2015) vznikol webový portál zameraný na ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti kyberšikany. Tejto cieľovej skupine ponúka stránka nasledovné materiály:

  • Úvod
    Základné informácie o kyberšikane: čo presne znamená kyberšikana, ako ju odhalím a čo konkrétne môžem proti nej urobiť?
  • Učebné materiály
    Výučbové materiály pre učiteľov a pedagógov, prispôsobené potrebám jednotlivých ročníkov a pripravené na použitie v triedach
  • Vzdelávacie videá
    Videá, v ktorých pedagógovia a právnici z rôznych európskych krajín prezrádzajú svoje skúsenosti a názory na kyberšikanovanie

Viac o projekte

Sociálna práca

Projekt “Pozrime sa na to - kyberšikana, sexting, pózovanie a grooming v každodennej sociálnej práci” (2015-2017) má poskytnúť úvod do témy kyberšikana a do fenoménov ako sexting, pózovanie a grooming, ako aj poskytnúť sociálnym pracovníkom materiály pre ich každodennú prácu. Tie sú určené predovšetkým na použitie mimo bežného školského vyučovania.

Pre túto cieľovú skupinu ponúka webstránka materiály:

Viac o projekte

Späť na začiatok