Към съдържанието

За интернет страницата

Многоезичната интернет страница cyberhelp.eu е продукт на два европейски проекта, които са адресирани към различни целеви групи.

Към педагози в училищното ежедневие

В рамките на проекта "Кибертормоз - внимавай!" (2012 - 2015) се създаде една платформа за обучение на педагози в тяхната работа с кибертормоза. На тази целева група страницата предлага следните материали и ресурси:

  • Въведение
    Основна информация за кибертормоза: Какво точно е кибертормоз, как може да бъде разпознат и как конкретно да се справим?
  • Учебни материали
    Подготвени, адаптирани към различни класове учебни материали за използване от учители и педагози
  • Обучително кино
    Видео клипове с мнения и опит с кибертормоз на педагози и юристи от различни европейски страни

Повече за проекта

В ежедневието на социалната работа

Проект "Внимавай - кибертормоз, секстинг, позинг и груминг в ежедневието на социалната работа" (2015-2017) трябва да предостави наред с въвеждането в темата кибертормоз и особено в секстинг, позинг и груминг, също материали за използване в социалната сфера. Те са насочени специално за използване извън училищното ежедневие.

На тази целева група страницата предлага следните материали и ресурси:

Повече за проекта

Back to top