Στο περιεχόμενο

Το site μας

Η πολύγλωσση ιστοσελίδα cyberhelp.eu είναι το προΐόν δύο ευρωπαΐκών προγραμμάτων, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν διάφορες ομάδες στόχους.

Για εκπαιδευτικούς στην σχολική καθημερινότητά τους

Στο πλαίσιο του Προγράμματος "Cyberbullying - Don't look away" (2012 - 2015) δημιουργήθηκε μια πλάτφόρμα για την μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την Διαδικτυακή Παρενόχληση. Η συγκεκριμένη σελίδα προσφέρει στην συγκεκριμένη ομάδα κατάλληλο υλικό:

  • Εισαγωγή
    Βασικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό: Τι ακριβώς είναι ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός, πως μπορεί κάποιος να τον καταλάβει και πως να τον αντιμετωπίσει;
  • Εκπαιδευτικό υλικό
    Προετοιμασμένο εκπαιδευτικό υλικό για διάφορες τάξεις, Εκπαιδευτικούς και Παιδαγωγούς
  • Εκπαιδευτικές ταινίες
    Βίντεο με απόψεις και εμπειρίες για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό που παρουσίασαν Εκπαιδευτικοί και Νομικοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Περισσότερα για το πρόγραμμα

Στην καθημερινότητα της κοινωνικής εργασίας

Το πρόγραμμα «Cyberbullying - Don't look away (2015-2017)» παρέχει επίσης υλικό για κοινωνική χρήση, συμπληρώνοντας το υλικό της Διαδικτυακής Παρενόχλησης, ειδικώτερα σε θέματα Sexting, Posing και Grooming. Είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται εκτός σχολικού προγράμματος.

Οι παρακάτω πηγές πληροφόρησης και το παραχθέν υλικό από το πρόγραμμα, είναι διαθέσημες από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Περισσότερα για το πρόγραμμα

Επιστροφή στην αρχή