Към съдържанието

Дефиниции на понятията

Секстинг

Терминът секстинг описва споделянето на снимки/фотоси, на които може да се види собственото тяло или изображение на някой друг в еротични пози или с разкрепостени сексуални изявления. Тези фотоси се споделят най-често чрез мобилен телефон или лаптоп в социалните мрежи. Тези снимки често първо се фотографират лично и след това по различни причини се правят достъпни за другите. Напр. могат да се разглеждат като особено "доказателство за любов", когато се изпращат еротични снимки на партньора.

Тези снимки отчасти могат да дават преоценка на собствената личност или да внушават впечатление за сексуална зрялост. При това младежите забравят, че губят контрол над това, кой може да вижда снимките. И че снимки, които циркулират в социалните мрежи, не могат да бъдат изтрити окончателно. Това понякога има драматични последствия, понеже личните граници на свян на младежите непрекъснато биват нарушавани.

Позинг

Деца и младежи се показват в социалните мрежи в подстрекателни, често сексуално атрактивни пози . Те се представят със снимки, филми и коментари, с цел да се покажат много атрактивни и (сексуално) по-зрели. За целта често използват наред с „класическите“ средства, като грим и облекло, също и технически помощни средства (програми за фотообработка, музикален фон и т.н.).

Груминг

Също и кибергруминг (прев.: аналогично завързване на връзки чрез интернет).

С понятието се обозначава целенасоченото заговаряне на хора с цел сексуален контакт. От това най-често са засегнати деца и младежи. Често първо се започва безобидно с изграждане на доверие, за да се осъществи после контакт. Възрастни използват фалшиви имена, невярна възраст и други неверни лични данни, за да спечелят доверието на децата и младежите. Това е една специална форма на сексуален тормоз, защото често могат да последват наказуеми деяния като порнографски снимки на деца и сексуално посегателство.

Хепи слапинг

Започнало е първоначално като забавление през свободното време сред британските младежи, не е задължително да е придружено с кибертормоз, но често се използва заедно с него. Днес като хепи слапинг се обобщават физическо нападение на непознати лица или съученици, по-рядко и учители, които се заснемат и се публикуват в интернет-портали. Нападенията градират до пребиване до безсъзнание или до изнасилване на жертвата. В контекста на училищната среда се проявяват преди всичко психологични и вербални форми на хепи слапинг и показват една все по-силна тенденция към нормализиране. Хепи слапинг всъщност е едно комбиниране на класическия тормоз с кибертормоза. Така жертвата трябва да се бори наред с преживяното насилие и със срама и унижението. При тази форма на кибертормоз наказателното преследване най-често е лесно, тъй като извършителите сами произвеждат и правят достъпен доказателствения материал.

Киберсталкинг

Като киберсталкинг се определя непрекъснато преследване на дадено лице във виртуалното пространство. Често е свързано с тормоз и заплашване чрез интернет. В много страни сталкинг/киберсталкинг се счита за наказуемо деяние .

Киберсталкинг се проявява в различни форми:

  • Изпращане на спам-електронни съобщения, вируси
  • Повтарящ се тормоз чрез анонимни телефонни обаждания, нежелани SMS, чат- съобщения
  • Шпиониране чрез социалните мрежи
  • Свързване с познати и роднини на потърпевшите чрез интернет, SMS и т.н.
  • Публикуване на уеб-страници със снимки и лични данни на жертвата

Причините и мотивите са също така разнообразни – от несподелена любов, през завистта до силни отрицателни чувства, като напр. омраза. Сталкерът често е познато на жертвата лице: бившият партньор, отблъснат обожател, колега или познат. Но може да е и непознат.

Денигрейшън

Денигрейшън (очерняне, опозоряване) е предумишленото разпространяване на вредни слухове за жертвата. Ако за това се използват модерните медии, напр. интернет или други електронни комуникационни средства, това поведение се приема за форма на кибертормоз. Тук се числят разпространяване на неверни, подли и жестоки сведения, напр. снимки/видео, изпращане или постване на неверни, респ. обидни изказвания и клевети за някого в социални мрежи. Целта на извършителя най-често е да нарани доброто име на жертвата, да разруши приятелства и връзки на жертвата. Към възможните мотиви се числи напр. ревност, отмъщение на бивш партньор и т.н. Според изследвания тази форма на кибертормоза се среща главно при момичетата.

Точно в тази връзка психолози обръщат внимание върху т.нар. онлайн ефект на освобождаване. Благодарение на анонимността на интернет, извършителят не е длъжен да гледа жертвата в очите, опасност от непосредствен отговор за собственото поведение (на първо време) няма и впоследствие също така и от съзнаването и възприемането на възможния размер и качеството на нараняването на потърпевшите. Тоест е по-лесно да се изказват неистини или да се разпространяват лоши слухове за други хора, когато контактът се осъществява чрез интернет. Ако дете стане жертва на очерняне от страна на съученици, детето страда и след като се прибере у дома, защото нападките не са ограничени нито във времето, нито по място. Освен това е по-трудно да се защитаваш срещу това, защото лъжите в интернет се разпространяват екстремно бързо, след кратко време става невъзможно да се изтрият всички клевети от социалните мрежи.

Оутинг

Оутинг и трикъри е метод за компрометиране, което се осъществява чрез съобщаване на грешни факти. Извършителите се възползват от доверието на жертвите и симулират лична комуникация. Когато са изградили с измама достатъчно доверие, се публикуват интимни детайли от живота на жертвата, като мейли, писани разговори или лични снимки. Публикуването на поверителната информация в най-добрия случай може да бъде неудобно, сериозно става обаче, когато последиците са по-тежки. Например могат да изтекат отрицателни мнения за важни личности, като шефове, или да се оповести собствената хомосексуалност, респ. интимни подробности.

Фламинг

Понятието фламинг описва всички видове оскърбления, поругаване или провокативни изказвания, появяващи се в обществените среди на интернет като форуми или чатове. В повечето случаи тези нападки не са отправени към някого специално, а целят някой да реагира и евентуално да отвърне с груб коментар. От това могат да избухнат т.нар. внезапни войни (Flame-Wars), при които се забравя действителната тема на някоя дискусия и се правят само не конструктивни изказвания. Може да е случай на кибертормоз, когато непрекъснато целенасочено се реагира с фламинг на мнения на други хора или мненията потъват във фламинга и биват игнорирани. При това важното е, че за извършителите теоретично има публика под формата на други читатели. Така извършителите се чувстват по-силни в поведението си, дори когато няма обратна връзка или изобщо никой не чете коментарите. Flaming най-често се възприема във форумите като лош навик и се наказва от администраторите с предупреждение. В някои слабо контролирани форуми фламингът може да се разпространи за минути и да наруши иначе тематично насочената атмосфера на спокоен разговор.

Специално в зоната на игрите често има Flaming или Flame-Wars , макар и на хумористично-иронична вълна. Това в някои случаи се подчертава чрез добавяне на усмивки или емотикони, но и без тези добавки в много сървъри не се приема като непосредствено пречене, а почти не му се обръща внимание както на обичайните празни приказки.

Ексклужън

Ексклужън (изключване) е изолирането на отделни личности от дадена група. При това не е решаващо дали става въпрос за група в реалния свят (в училище, спортен клуб или в приятелски кръг) или за група в социалните мрежи или онлайн - игри (напр. групи в Instant-Messenger, геймърски сайтове, Facebook, Whats App). В такъв случай някое лице съзнателно бива изключено, респ. не бива приемано във „вътрешния“ кръг. Често се случва изключване от контакти в социалните мрежи и игнориране от комуникацията в чатове и форуми. Сред учениците често „популярни " съученици убеждават други, да не комуникират повече с по-малко обичаните ученици. (онлайн или лично).

Принадлежността към определена група е част от социалните потребности на всеки човек. А развиващите се в интернет взаимоотношения стават все по-важни за днешните деца и младежи, дори по-важни от техните реални човешки отношения. Изключването от група се преживява много тежко и е особено болезнено за младежите.

Back to top