Späť na obsah

Viacjazyčný portál
o kyberšikane

Viacjazyčný portál na tému kyberšikana v každodennej práci sociálnych pracovníkov a pedagógov

Čo tu nájdem?

Úvod

Základné informácie o kyberšikane: čo presne znamená kyberšikana, ako ju odhalím a čo konkrétne môžem proti nej urobiť?

Materiály

Výučbové materiály pre učiteľov a pedagogických pracovníkov, taktiež tréningové moduly pre sociálnych pracovníkov pracujúcich s mládežou

Vzdelávacie videá

Videá, v ktorých pedagógovia a právnici z rôznych európskych krajín prezrádzajú svoje skúsenosti a názory na kyberšikanovanie

Mediatéka

Rozsiahla zbierka materiálov vo viacerých jazykoch, užitočné odkazy pre rodičov, učiteľov a sociálnych pracovníkov

Čoraz viac mladých trápi kyberšikana

Späť na začiatok