Към съдържанието

Многоезикова интернет страница
по темата кибертормоз

Многоезична интернет страница по темата за кибертормоза в ежедневието на социалните работници и за педагози в училищното ежедневие

Какво мога да намеря тук?

Въведение

Основна информация за кибертормоза: Какво точно е кибертормоз, как може да бъде разпознат и как конкретно да се справим?

Материал

Разработени преподавателски материали за използване от учители и педагози, както и тренировъчни модули за социална работа с младежи за използване извън училищното ежедневие

Обучително кино

Видео клипове с мнения и опит с кибертормоз на педагози и юристи от различни европейски страни

Библиотека

Подробна и многоезична колекция от материали и още допълнително линкове за родители, учители и социални работници

Почти всяко 5-то дете е засегнато от кибертормоз

Back to top