Στο περιεχόμενο

Πολύγλωσση ιστοσελίδα
για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό

Πολύγλωσσος Ιστότοπος για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό στην καθημερινή ζωή των Κοινωνικών Λειτουργών και των Εκπαιδευτικών στη σχολική καθημερινότητά τους

Τι θα βρώ;

Εισαγωγή

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό: Τι ακριβώς είναι ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός, πως μπορεί κάποιος να τον καταλάβει και πως να τον αντιμετωπίσει;

Υλικό

Προετοιμασμένο υλικό διδασκαλίας για να το χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι και οι παιδαγωγοί όπως και επιμορφωτικό υλικό για κοινωνικούς επιστήμονες, που θα οργανώσουν εξωσχολικές δραστηριότητες με νέους.

Εκπαιδευτικές ταινίες

Βίντεο με απόψεις και εμπειρίες για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό που παρουσίασαν Εκπαιδευτικοί και Νομικοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Βιβλιοθήκη Media

Επαρκή και πολύγλωσση συλλογή υλικού και περαιτέρω κατατοπιστικά links για τους γονείς, τους δασκάλους και τους κοινωνικούς επιστήμονες.

Σχεδόν ένας στους 5 έφηβους έχει υποστεί Διιαδικτυακή Παρενόχληση.

Επιστροφή στην αρχή