Zpět na obsah

Mnohojazyčné stránky
o kyberšikanování

Vícejazyčný portál na téma kyberšikany v každodenní práci sociálních pracovníků a pedagogů

Co zde najdeme?

Úvod

Základní informace o kyberšikaně: co přesně znamená kyberšikana, jak ji odhalím a co konkrétně mohu proti ní udělat?

Materiál

Učební materiály pro učitele a pedagogické pracovníky, tréningové moduly pro sociální pracovníky pracující s mládeží

Vzdělávací videa

Videa, ve kterých se pedagogové a právníci z různých evropských zemí dělí o své zkušenosti a názory na kyberšikanování

Mediatéka

Rozsáhlá sbírka materiálů ve vícero jazycích, užitečné odkazy pro rodiče, učitele a sociální pracovníky

Stále více mladých trápí kyberšikana

Zpět na začátek