Späť na obsah

Čo je kyberšikana?

Čo rozumieme pod pojmom kyberšikana?

Pod pojmom kyberšikana (tiež elektronické šikanovanie, kyberšikanovanie, e-šikana, online šikanovanie) rozumieme zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov - trvajúce spravidla dlhší čas.

Kyberšikanovanie prebieha buď na internete (napr. cez e-maily, čet, cez videá na internetových portáloch ako YouTube, na sociálnych sieťach), alebo cez mobilný telefón (napr. cez aplikácie ako WhatsApp či obťažujúce volania). Páchateľ - ktorého voláme aj agresor - koná často anonymne, aby obeť nevedela, odkiaľ útoky prichádzajú.

Práve pri kyberšikane medzi deťmi a mládežou sa obeť s agresorom väčšinou pozná aj v "reálnom" svete. Takmer vždy majú obete podozrenie, kto sa môže skrývať za týmito útokmi. Kyberšikana spravidla pochádza od ľudí v našom blízkom okolí - zo školy, mestskej štvrte, z našej dediny či komunity. Prípadov, kedy sú do šikanovania zapojené úplne cudzie osoby, býva menej.

Dôležité rozdiely oproti "obyčajnej" šikane tvárou v tvár

  • Kyberšikana predstavuje zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne a nezastaví sa pred dverami domu (okre prípadov, kdey človek nepoužíva doma žiadne takzvané nové médiá).
  • Vďaka rôznorodým možnostiam, ako aj rýchlosti nových médií je takmer nemožné zmapovať celkový dosah šírenia informácií.
  • Páchatelia, tzv. agresori, môžu konať anonymne, pričom práve táto anonymita im nezriedka dáva pocit istoty. Identita, ktorú prezentujú na internete, sa často výrazne odlišuje od ich skutočnej identity.
  • Vek a vzhľad nie sú pri kyberšikane rozhodujúce. Šikana môže prebiehať aj medzi rovesníkmi (spolužiakmi), aj medzi rôznymi vekovými skupinami (žiak-učiteľ).
  • Existuje riziko neúmyselnej kyberšikany, pretože neuvážené konanie, keď nedomyslíme dôsledky, môže viesť k poškodeniu obete. Následky páchateľ spravidla nevidí, ani si nie je vedomý rozsahu škody, ktorú spôsobil.
Späť na začiatok