Zpět na obsah

Co je kyberšikana?

Co rozumíme pod pojmem kyberšikanování?

Pod pojmem kyberšikanování (také elektronická šikana, kyberšikana, online šikana) rozumíme záměrné urážení, výhrůžky, odhalování intimních informací nebo obtěžování jiných za pomoci moderních komunikačních prostředků – trvající zpravidla delší dobu.

Kyberšikana probíhá buď na Internetu (např. přes e-maily, chat, přes videa na internetových portálech jako YouTube, na sociálních sítích), nebo přes mobilní telefon (např. přes aplikace jako WhatsApp nebo obtěžující volání). Pachatel – kterého nazýváme též agresor – jedná často anonymně, aby oběť nevěděla, odkud útoky přicházejí.

Právě při kyberšikaně mezi dětmi a mládeží se oběť s agresorem většinou zná i v "skutečném" světě. Téměř vždy mají oběti podezření, kdo se může za těmito útoky skrývat. Kyberšikana zpravidla pochází od lidí v našem blízkém okolí – ze školy, městské čtvrti, z naší vesnice či komunity. K případům, kdy jsou do šikany zapojeny úplně cizí osoby, nedochází tak často.

Důležité rozdíly vůči "obyčejné" šikaně tváří v tvář

  • Kyberšikana představuje zásah do soukromí, který trvá 24 hodin denně a nezastaví se před dveřmi domu (s výjimkou případů, kdy člověk nepoužívá doma žádná tzv. nová média).
  • Díky různorodým možnostem, jakož i rychlosti nových médií je téměř nemožné zmapovat celkový dosah šíření informací.
  • Pachatelé, tzv. agresoři, mohou jednat anonymně, přičemž právě tato anonymita jim nezřídka dává pocit jistoty. Identita, kterou prezentují na internetu, se často výrazně liší od jejich skutečné identity.
  • Věk a vzhled nejsou při kyberšikaně rozhodující. Šikana může probíhat i mezi vrstevníky (spolužáky), i mezi různými věkovými kategoriemi (žák - učitel).
  • Existuje riziko neúmyslné kyberšikany, kdy neuvážené jednání, nedomyšlení důsledků, může vést k poškození oběti. Následky pachatel zpravidla nevidí, ani si není vědom rozsahu škody, kterou způsobil.
Zpět na začátek