Στο περιεχόμενο

Τι είναι διαδικτυακή παρενόχληση;

Πώς μπορεί κάποιος να κατανοήσει τι είναι η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο (Cyberbullying);

Ο όρος Cyberbullying είναι συνώνυμος του κυβερνό - εκφοβισμού ή της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και αναφέρεται στην εσκεμμένη προσβολή, απειλή ή παρενόχληση άλλων με τη χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, συνήθως για μεγάλο διάστημα.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται είτε μέσω του Διαδικτύου (π.χ. E-Mail, instant messengers όπως ICQ, κοινωνικά δίκτυα, βίντεο, διαδικτυακές πύλες) ή μέσω του κινητού τηλεφώνου (π.χ. SMS ή ενοχλητικές κλήσεις). Συχνά, ο ένοχος είναι ανώνυμος έτσι ώστε το θύμα δεν γνωρίζει από που προέρχονται οι επιθέσεις.

Ειδικά με παρενοχλήσεις μεταξύ παιδιών και εφήβων τα θύματα και οι δράστες συνήθως γνωρίζονται στον «πραγματικό» κόσμο». Τα θύματα έχουν σχεδόν πάντα μια ιδέα για το πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι πίσω από τις επιθέσεις. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται συνήθως από ανθρώπους από το δικό τους περιβάλλον (το σχολείο, τη γειτονιά, το χωριό κλπ.). Περιπτώσεις στις οποίες αλλοδαποί ή ξένοι συμμετέχουν ομαδικά, δεν είναι ευρέως διαδεδομένες.

Αιτίες για εκφοβισμό «Πρόσωπο με Πρόσωπο»

  • Ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί επέμβαση στην ιδιωτική ζωή, η οποία λαμβάνει χώρα όλο το εικοσιτετράωρο, και δεν σταματά στο κατώφλι μας.
  • Χρησιμοποιείται η ταχύτητα διάδοσης πληροφοριών που εξασφαλίζουν τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  • Οι δράστες που ονομάζονται «νταήδες του κυβερνοχώρου» μπορεί να λειτουργήσουν στην ανωνυμία με ασφάλεια. Συχνά έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκλίνουσες συμπεριφορές.
  • Η ηλικία και η εμφάνιση δεν είναι αποφασιστικά κριτήρια για την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο. Παρενόχληση μπορεί να λάβει χώρα μεταξύ των συμμαθητών και συμφοιτητών, καθώς και μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών (δάσκαλος - μαθητής).
  • Υπάρχει η πιθανότητα η παρενόχληση να είναι μία ενέργεια που έγινε χωρίς σκέψη και χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι ενέργειες στο θύμα. Ανεξάρτητα του είδους της παρενόχλησης, οι συνέπειες μπορεί να είναι βλαβερές και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων την έκταση τους.
Επιστροφή στην αρχή