Zpět na obsah

Podmínky používání

Vítejte na cyberhelp.eu, mnohojazyčné stránce věnované problému kybernetického šikanování! Abyste mohli přistupovat na portál a používat ho, je nutné, abyste si (jako "uživatel") přečetli následující podmínky používání, porozuměli jim a souhlasili s nimi. Pozorně si prosím přečtěte následující text.

1. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel portálu si je vědom důležitosti ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu se portál přísně řídí pravidly stanovenými zákony o ochraně osobních údajů. Zpracování dat uživatelů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Povinnosti uživatele

 1. Portál je povoleno používat výhradně pro účely neporušující zákon.
 2. Uživateli je zakázáno následující:
  • blokovat funkce portálu, přepisovat, měnit nebo kopírovat obsah, programový kód a/nebo data portálu, jakož i provádět automatické volání obsahu, pokud to není nezbytné pro řádné používání služeb portálu

3. Změna služeb

Poskytovatel je dále oprávněn kdykoliv podle vlastního uvážení a bez upozornění doplňovat, měnit či zastavit provoz nabízených služeb.

4. Vlastnická práva

Alle Inhalt dieser Website, insbesondere Texte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Soweit es nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet ist, liegen die Urheberrechte bei cyberhelp.eu und stehen unter der Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Sie dürfen im Rahmen der Lizenzbedingungen verwendet werden.

5. Vymezení odpovědnosti

 1. Die Website wurde mit größter Sorgfalt erstellt und die Inhalte geprüft. Jedoch kann für die Vollständigkeit des Angebots, für Fehler inhaltlicher und technischer Art sowie für die Aktualität keine Haftung übernommen werden. Soweit die auf diesen Seiten eingestellten Inhalte Rechtsvorschriften, Empfehlungen oder Auskünfte enthalten, gilt bei Unstimmigkeiten ausschließlich die aktuelle amtliche Fassung, wie sie im dafür vorgesehenen amtlichen Verkündungsorgan veröffentlicht ist. Etwaige rechtliche Hinweise, Empfehlungen oder Auskünfte sind unverbindlich; eine Rechtsberatung findet nicht statt.
 2. Für eventuelle Schäden, die durch die Nutzung der angebotenen Auskünfte und Informationen entstehen, wird nicht gehaftet. Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder der Installation oder Nutzung von Software verursacht werden, wird ebenfalls nicht gehaftet.
 3. Přestože poskytovatel portálu obsah pečlivě kontroluje, nepřebírá odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah externích internetových stránek, na které se na portálu odkazuje, je zodpovědný výlučně jejich poskytovatel.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky používání a jakékoliv spory v souvislosti s těmito Podmínkami používání podléhají právu Spolkové republiky Německo.
 2. Právně závazným zněním Podmínek používání je znění v německém jazyce.
 3. Poskytovatel portálu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu tyto Podmínky používání změnit. Aktuální verze se vždy nachází na adrese: https://cyberhelp.eduskills.plus/terms Uživatelé nejsou na změnu Podmínek používání výslovně upozorňováni, zobrazení a přečtení aktuální verze Podmínek používání je na zodpovědnosti každého uživatele. Pokračováním v používání portálu po změně Podmínek používání vyjadřuje uživatel souhlas s těmito změnami.
 4. Poskytovatel je oprávněn zcela nebo zčásti převést svá práva a povinnosti vyplývající z tohoto uživatelského vztahu na třetí stranu, a to do 4 týdnů od oznámení formou e-mailu.
 5. Informace o tom, jak lze kontaktovat poskytovatele nebo administrátora portálu, se nacházejí na stránce Kontakt.

Datum poslední aktualizace: 28. února 2017

Zpět na začátek